Tin thị trường

Chuyên mục về tin tức thị trường bất động sản. Cập nhật những thông tin mới nhất, những bài đánh giá, nhận định về chính dự án từ việc phân tích các thông tin thực tế của dự án. Chuyên mục này viết với nội dung hướng về người mua hay đầu tư dự án. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn những ưu – nhược điểm của dự án, hay những thông tin tích cực hay những ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản tại những thời điểm.